ติดต่อสอบถามโทร1567

เงื่อนไขการใช้งาน

    สำหรับบุคคลทั่วไป

        สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ศดธ.นพ ได้ที่         1.เว็บไซต์นครพนม
        2.ติดตามที่ สังคมออนไลน์ Facebook
        3.บอกรับข่าวสาร เพียงกรอกอีเมล์ที่ใช้งานจริง ซึ่งช่องกรอกอยู่ท้ายเพจมุมข่าวมือ

        สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศดธ.นพ         1.ผ่านฟอร์มติดต่อเราบนเว็บไซต์
        2.ส่งอีเมล์
        3.ส่งไปรษณีย์ที่อยู่
        4.ติดต่อเบอร์โทร    สำหรับเจ้าหน้าที่ ศดธ.นพ

        สามารถใช้ระบบจัดการและติดตามสถานะ ได้ที่         1.ระบบจัดการฐานข้อมูลร้องเรียน
        2.ระบบจัดการเว็บไซต์
        3.ติดตามสถานะร้องเรียน

        ติดต่อผู้ดูแลระบบ         * หากพบปัญหาการใช้งานของระบบ กรุณาแจ้งปัญหาและแจ้งมาที่อีเมล์ website@hotmail.co.th
        โดยระบุรายละเอียดที่พบปัญหา ได้แก่
        1.ระบุชื่อระบบจัดการ....
        2.แนบไฟล์หรือคัดลอกหน้าจอที่พบปัญหา...
        3.อาการที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยเป็นเบื้องต้น...
        4.ระบุชื่อ,ตำแหน่ง,อีเมล์ ติดต่อกลับ และหรือเบอร์ติดต่อกลับ
        
        ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบ         กรุณาเข้าสู่ระบบ

 


    สำหรับเจ้าหน้าที่ ศดธ.อ.

        สามารถใช้ระบบจัดการและติดตามสถานะ ได้ที่         1.ระบบจัดการฐานข้อมูลร้องเรียน
        2.ระบบรายงานผลดำเนินงานประจำเดือน
        3.ติดตามสถานะร้องเรียน

        ติดต่อผู้ดูแลระบบ         * หากพบปัญหาการใช้งานของระบบ กรุณาแจ้งปัญหารและแจ้งมาที่อีเมล์ website@hotmail.co.th
        โดยระบุรายละเอียดที่พบปัญหา ได้แก่
        1.ระบุชื่อระบบจัดการ....
        2.แนบไฟล์หรือคัดลอกหน้าจอที่พบปัญหา...
        3.อาการที่พบปัญหาหรือข้อสงสัยเป็นเบื้องต้น...
        4.ระบุชื่อ,ตำแหน่ง,อีเมล์ ติดต่อกลับ และหรือเบอร์ติดต่อกลับ

        สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศดธ.นพ         1.ผ่านฟอร์มติดต่อเราบนเว็บไซต์
        2.ส่งอีเมล์
        3.ส่งไปรษณีย์ที่อยู่
        4.ติดต่อเบอร์โทร

        ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบ         กรุณาเข้าสู่ระบบ    สำหรบผู้ร้องเรียน

        สามารถใช้ระบบและติดตามสถานะ ได้ที่         1.ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
        2.เข้าสู่ระบบ ยื่นร้องเรียน,ติดตามสถานะร้องเรียน,ถาม-ตอบ เป็นต้น
        3.สืบค้นสถานะร้องเรียนผ่านออนไลน์ ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ ศดธ.นพ

        สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ศดธ.นพ ได้ที่         1.เว็บไซต์นครพนม
        2.ติดตามที่ สังคมออนไลน์ Facebook
        3.บอกรับข่าวสาร เพียงกรอกอีเมล์ที่ใช้งานจริง ซึ่งช่องกรอกอยู่ท้ายเพจมุมข่าวมือ

        สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศดธ.นพ         1.ผ่านฟอร์มติดต่อเราบนเว็บไซต์
        2.ส่งอีเมล์
        3.ส่งไปรษณีย์ที่อยู่
        4.ติดต่อเบอร์โทร

        ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบ         กรุณาเข้าสู่ระบบ
      

ความเคลื่อนไหว

ติดตามเรา

บอกรับข่าวสาร

กรุณากรอกอีเมล์ (คุณจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด)